JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

En man har dömts för bl.a. människorov enligt 4 kap. 1 § första stycket brottsbalken och grov misshandel enligt 3 kap. 6 § brottsbalken. Med utgångspunkt i vad hovrätten har funnit styrkt beträffande gärningarna har Högsta domstolen meddelat prövningstillstånd avseende frågorna om rubricering av människorov, huruvida människorov konsumerar grov misshandel samt fråga om påföljd. (Partiellt prövningstillstånd.) (HD:s mål B 549-19)