JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om kränkningsersättning enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen ska utgå vid grova bedrägerier riktade mot äldre personer. (HD:s mål T 5247-18)