JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i frågan om den i målet aktuella vätskan (så kallad CBD-olja), innehållande det narkotikaklassificerade ämnet THC som framställts av icke narkotikaklassificerad industrihampa, är att anses som narkotika enligt narkotikastrafflagen. (Partiellt prövningstillstånd.) (HD:s mål B 177-19)