JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om bevisbörda och beviskrav när ett enskilt anspråk kumuleras med ett brottmål och samma omständigheter åberopas i målets båda delar. (HD:s mål B 5736-18)