JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om domarjäv. Den tilltalade har efter huvudförhandling i hovrätten – men innan dom meddelats – tillåtits att åberopa ny bevisning. Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd såvitt avser hovrättens beslut att de domare som deltagit i huvudförhandlingen inte var jäviga att pröva bevisningen vid en fortsatt huvudförhandling. (Partiellt prövningstillstånd.) (HD:s mål B 184-19)