JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

En utländsk medborgare med permanent uppehållstillstånd har dömts för våldtäkt. Fråga om det finns synnerliga skäl för att utvisa mannen enligt 8 a kap. 3 § utlänningslagen (partiellt prövningstillstånd). (HD:s mål B 5931-18)