JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Åklagaren justerade i hovrätten åtalet till att avse ett grövre brott, varpå målsäganden yrkade skadestånd med ett högre belopp än vid tingsrätten. Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd såvitt gäller hovrättens beslut att avvisa målsägandens skadeståndsyrkande i den del som framställts först i hovrätten. (Partiellt prövningstillstånd.) (HD:s mål B 4865-18, nytt mål T 620-19)