JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Med utgångspunkt i hovrättens bedömning att försäkringsfall föreligger har Högsta domstolen meddelat prövningstillstånd i fråga om tillämpningen av 6 kap. 2 § första stycket tredje meningen försäkringsavtalslagen (2005:104). (Partiellt prövningstillstånd.) (HD:s mål T 2996-18)