JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Klagan i hovrätt över domvilla. Fråga huruvida delgivning av svaranden har skett i ett mål om betalningsföreläggande innan utslag meddelats (HD:s mål Ö 4287-18).