JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

I mål om sexualbrott mot barn har målsägandens ålder ifrågasatts. Fråga om beviskrav m.m. gällande rekvisitet under femton år i 6 kap. brottsbalken. (HD:s mål B 5057-18)