JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga enligt 2 § lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik, om avsaknaden av giltig biljett får anses vara ursäktlig. (HD:s mål T 5108-18)