JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga bl.a. om kallelse till en samfällighetsförenings fortsatta föreningsstämma har skett i behörig ordning. (HD:s mål T 2984-18)