JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om beviskrav vid ansökan om konfiskering enligt tryckfrihetsförordningen beträffande omständigheten att föremålet för ansökan är en tryckt skrift i tryckfrihetsförordningens mening. (HD:s mål B 5533-18)