JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i fråga om näringsförbud med utgångspunkt i underrätternas bedömning av hur länge näringsförbudet bör gälla och att det finns skäl för ett tillfälligt näringsförbud. Högsta domstolen har inte meddelat prövningstillstånd rörande målet i övrigt till följd varav hovrättens dom står fast i dessa delar. (Partiellt prövningstillstånd). (HD:s mål B 5025-18)