JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om åklagaren har rätt att överklaga ett beslut där tingsrätten avslagit en begäran om målsägandebiträde. (HD:s mål Ö 5456-18)