JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Målet rör försäljning av husbilar på avbetalning till en återförsäljare. Fråga om de äganderättsförbehåll som ställts upp vid försäljningen har varit allvarligt menade och därmed är sakrättsligt giltiga. (HD:s mål T 2835-18)