JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Företagsförsäkring. Fråga om en försäkringstagare har gjort vad som krävs för att kravet på att anmäla anspråk på försäkringsersättning inom viss tid är uppfyllt eller om hans rätt till försäkringsersättning är preskriberad. (HD:s mål T 1600-18)