JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Skuldsanering. Fråga om det finns beaktansvärda skäl att bestämma en kortare tid för betalningsplanens längd än fem år. (HD:s mål Ö 3212-18)