JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om motpart i hovrätten, utan eget överklagande och efter överklagandetidens utgång, får framställa yrkanden avseende barns vårdnad och boende sedan den andra parten överklagat tingsrättens dom endast avseende umgänge och hovrätten beviljat prövningstillstånd beträffande det överklagandet. (HD:s mål Ö 2468-18)