JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om entledigande av styrelseledamöter i en stiftelse enligt 9 kap. 6 § första stycket stiftelselagen (1994:1220). (HD:s mål Ö 3574-18)