JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Tingsrätten dömde klaganden för grovt skattebrott och beslutade bl.a. om näringsförbud. Klaganden har i sin överklagandeskrift till hovrätten yrkat att åtalet ska ogillas i sin helhet. Fråga om överklagandet till hovrätten kan anses innefatta ett överklagande av näringsförbudet. (HD:s mål Ö 3682-18)