JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om s.k. fakultativ edgångsskyldighet enligt 6 kap. 5 § andra stycket konkurslagen (1987:672) kan användas i syfte att utreda ett eventuellt anspråk på grund av återvinning i konkurs. I avvaktan på denna prövning ska frågan om meddelande av prövningstillstånd i hovrätten vila (se 54 kap. 12 a § rättegångsbalken). (HD:s mål Ö 2897-18)