JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Hinder mot verkställighet. Fråga om Skatteverket får fullgöra skyldigheten att betala ut beviljad ersättning för rättegångskostnader i utmätningsärende som föranletts av den enskildes skatteskulder, genom att kvitta fordran på ersättning mot den enskildes skatteskulder. För det fall kvittningsförbud inte råder, fråga om verkan av den av Skatteverket gjorda kvittningsförklaringen. (HD:s mål Ö 2916-18)