JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om en samebys rätt till småviltsjakt och fiske inom samebyns område. Även fråga om rätten att upplåta de ifrågavarande rättigheterna. (HD:s mål T 853-18)