JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om beviskravet för Justitiekanslern vid en invändning om att åtal inte väckts i tid enligt 9 kap. 3 § första stycket tryckfrihetsförordningen. (HD:s mål Ö 3364-18)