JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Trafikskadeersättning. En skogsbrand uppkom i samband med att markberedningsarbete utfördes med skogsfordon. Fråga om skadan som branden orsakade har uppkommit i följd av trafik med motordrivet fordon i den mening som avses i trafikskadelagen. (Hänskjuten prejudikatfråga från tingsrätt. HD:s mål Ö 1825-18)