JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Frågan om förutsättningarna i 5 kap. 7 § andra stycket utsökningsbalken är uppfyllda och utbetalt skadestånd därmed är undantaget från utmätning. Om så är fallet, omfattas även en motorcykel inköpt för det aktuella skadeståndet av utmätningsförbudet? (HD:s mål Ö 4039-18)