JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

En man har dömts för mord och överlämnats till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. I överklagande har mannens behov av rättspsykiatrisk vård ifrågasatts. Prövningstillstånd har meddelats i frågan om vilken påföljd som ska dömas ut. (HD:s mål B 2228-18)