JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Med utgångspunkt i vad hovrätten har funnit utrett, har Högsta domstolen meddelat prövningstillstånd i fråga om beräkning av skälig ersättning enligt 54 § första stycket upphovsrättslagen. Frågan om prövningstillstånd i målet i övrigt har förklarats vilande. (HD:s mål B 1540-18)