JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Prövningstillstånd har meddelats med utgångspunkt i vad hovrätten har funnit styrkt beträffande gärningen (partiellt prövningstillstånd). (HD:s mål B 1751-18)