JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Partiellt prövningstillstånd har meddelats i frågan om den som via internet förmår någon att genomföra sexuella handlingar på sig själv, filma detta och sedan överföra videosekvenserna till gärningsmannen kan dömas för sexuellt övergrepp mot barn enligt bestämmelsen i 6 kap. 6 § brottsbalken. (HD:s mål B 1858-18)