JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Målet rör hur rätten till skadestånd för bl.a. anbudskostnader ska bedömas i ett mål där upphandlingen behövt göras om på grund av fel i upphandlingens konkurrensuppsökande skede. Även fråga om under vilka förutsättningar ersättning för processkostnader i samband med överprövningen av upphandlingen kan utgå i form av skadestånd. (HD:s mål T 1055-18)