JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om en medansvarsperiod enligt 25 kap. 18 § aktiebolagslagen avslutas genom beslut att bevilja företagsrekonstruktion. (HD:s mål T 462-18)