JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om innehav av en omgjord startrevolver ska bedömas som grovt vapenbrott eller vapenbrott av normalgraden. Även fråga om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid tillkomsten av de nya bestämmelserna i 9 kap. 1 och 1 a §§ vapenlagen (1996:67) som trädde ikraft den 1 januari 2018 (jfr 11 kap. 14 § RF). (HD:s mål B 2646-18)