JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om vitesförlägganden enligt marknadsföringslagen: utformningen av föreläggandena och vitets storlek. (HD:s mål T 2286-18)