JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om när hovrätten ska meddela prövningstillstånd (49 kap. 14 § rättegångsbalken). (HD:s mål Ö 1537-18)