JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om påföljd för grovt penningtvättsbrott. En av klagandena har överklagat hovrättens dom endast såvitt avser frågan om påföljd. Prövningstillstånd har meddelats avseende hans överklagande. Den andra av klagandena har överklagat hovrättens dom såvitt avser frågorna om skuld och påföljd. Avseende hennes överklagande har prövningstillstånd meddelats med utgångspunkt i vad hovrätten har funnit styrkt beträffande gärningen (partiellt prövningstillstånd). (HD:s mål B 5389-17)