JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Prövningstillstånd har meddelats i två från tingsrätten hänskjutna frågor i ett konkursärende som rör en likvidators arvodesfordran och bl.a. möjligheten till kvittning i konkurs. (HD:s mål Ö 1820-18)