JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om vem som ska anses som ägare till ett fordon vid tillämpningen av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall. (HD:s mål T 1144-18)