JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om ersättning till särskild företrädare för barn. Hovrätten har bestämt ersättningen med tillämpning av den s.k. brottmålstaxan. (HD:s mål Ö 959-18)