JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om fordran när ett samboförhållande har upphört på grund av att den ena parten har betalat kostnader kopplade till den andra partens fastighet och en del av köp av den andra partens bil. (HD:s mål T 1634-18 )