JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om 34 kap. 3 § BrB kan tillämpas i högre rätt när det inte fanns förutsättningar att göra det i tingsrätten. Även fråga om brytpunkten för ny respektive nyupptäckt brottslighet vid prövning i överinstans. (HD:s mål B 4836-17)