JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om s.k. soft air gun är att bedöma som vapen enligt vapenlagen eller som föremål som faller utanför lagens tillämpningsområde. (HD:s mål B 1622-18)