JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om huruvida korttidsuthyrning av bilar som är utrustade med radio innebär ett tillgängliggörande av musikaliska verk för allmänheten och därför utgör upphovsrättsintrång. Även fråga om medverkansansvar vid upphovsrättsintrång. (HD:s mål T 5909-17. Förhandsavgörande från EU-domstolen har begärts.)