JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om ersättning till god man för frånvarande minoritetsaktieägare i ett inlösenförfararande enligt 22 kap. aktiebolagslagen när den gode mannen för talan mot skiljedom i allmän domstol. (HD:s mål T 4684-17)