JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om tillämpning av 44 kap. 8 § andra stycket rättegångsbalken avseende ränteyrkande i ett vid tingsrätten framställt käromål. (HD:s mål T 339-18)