JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

I mål om klander av bolagsstämmobeslut har svaranden direkt medgett talan. Tingsrätten har meddelat dom på medgivandet. Fråga om förutsättningarna är sådana att det finns anledning att med tillämpning av 18 kap. 3 § första stycket rättegångsbalken förplikta käranden att ersätta svarandens rättegångskostnad. (HD:s mål Ö 1238-18)