JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om Konkurrensverkets beslut att vid genomförandet av en platsundersökning ta kopior av handlingar får överklagas till Patent- och marknadsdomstolen trots ett överklagandeförbud i konkurrenslagen. ( HD:s mål Ö 5652-17 )