JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om det bl.a. p.g.a. tingsrättens handläggning och ny bevisning i dispositivt tvistemål finns skäl för att bevilja prövningstillstånd i hovrätten. (HD:s mål Ö 5510-17)