JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om ersättning enligt 31 kap. 8 § rättegångsbalken för kostnader avseende privat försvarare under förundersökning som senare lagts ned av åklagaren. (HD:s mål Ö 5446-17)